forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ СТРИЙЩИНИ ЗА ЗВІТНІЙ ПЕРІОД 2019 РОКУ

ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ СТРИЙЩИНИ ЗА ЗВІТНІЙ ПЕРІОД 2019 РОКУ

За січень-вересень 2019 року поступлення податків і зборів до загального фонду зведеного бюджету Стрийського району без врахування субвенцій із Державного бюджету складають в сумі 216,3 млн.грн, що становить 75,6 відсотка при належних 75,0 відсотків до річного плану, 106,4 відсотка до місячного плану, або до бюджету Стрийського району у звітному періоді поступило доходів на 19,5 млн.грн, або на 9,9 відсотка більше, ніж за аналогічний період 2018 року. 

Про це повідомляють у Стрийській РДА.

Слід зазначити, що динаміка поступлень доходів до загального фонду зведеного бюджету району за 9 місяців 2019 року підвищилася на 2,5 відсотка у порівнянні із показниками 8-ми місяців поточного року (за 8 місяців 2019 року ріст становив 107,4 відсотків, а за 9 місяців - ріст складає 109,9 відсотка).
Разом з тим, суттєвим недоліком по виконанню бюджету району у 2019 році є наявність низьких темпів росту поступлень основного виду платежу - податку на доходи фізичних осіб, що справляється до районного бюджету за рахунок основного платника податку – ТзОВ «Леоні». Так, за 9 місяців поточного року ріст поступлень податку на доходи фізичних осіб до аналогічного періоду 2018 року склав тільки 8,9 млн.грн, або 6,7 відсотка при середньообласних темпах в розмірі 22,0 відсотки.
Виконання планових завдань на січень-вересень поточного року не забезпечено по 2-х органах місцевого самоврядування району (Завадівська та Йосиповицька сільські ради). З метою забезпечення 100 відсоткового виконання у 2019 році річних планових показників дохідної частини бюджетів, вищезазначеними органами місцевого самоврядування у жовтні поточного року буде проведена робота щодо зменшення дохідної та видаткової частини на суму недоотриманих доходів.


Видаткова частина зведеного бюджету Стрийського району за січень-вересень 2019 року разом із трансфертами з Державного бюджету по загальному фонду виконана в сумі 401,2 млн. гривень, що становить 90,5 відсотків до уточненого плану на січень-вересень 2019 року та 71,6 відсотків до уточненого плану на рік (уточнений план на рік становить -560,0 млн.гривень).
Протягом звітного періоду повністю забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ району в сумі 219,6 млн.гривень (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 84,1 млн..грн та медичної субвенції –28,8 млн.грн), проведено розрахунки за спожиті енергоносії та інші захищені статті витрат.
Витрати на соціальний захист населення з врахуванням субвенції з Державного бюджету протягом січня - серпня 2019 року проведені в сумі 93,4 млн.грн.

Станом на 01.10.2019 року заборгованості з виплати заробітної плати із нарахуваннями працівникам бюджетних установ Стрийського району, немає.