forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Мета і цілі

Стратегічними цілями ГО «Діловий Стрий» є:

 • сприяння розвитку підприємництва та бізнесу на Стрийщині та в Україні;
 • висвітлення новин Стрийщини: економічних та бізнесових, політичних, правових та всіх інших новин, що стосуються суспільного життя Стрийщини та України;
 • згуртування підприємців та бізнесменів для боротьби проти поширення алкоголізму, наркоманії та ігроманії серед населення Стрийщини та України.

Також метою ГО «Діловий Стрий» є:

 • розвиток учасників ГО «Діловий Стрий» у національно-духовних, патріотичних, культурних, спортивних, соціальних, оздоровчих, екологічних, економічних, правових та інших інтересах у сферах суспільного життя, а також їх захист у різноманітних напрямках діяльності;
 • рекламна та інформаційна підтримка учасників ГО «Діловий Стрий»;
 • забезпечення якісної співпраці бізнесу з державними органами місцевого самоврядування;
 • допомога учасникам ГО «Діловий Стрий» розвивати власний бізнес;
 • навчання основ бізнесу молодих підприємців.

Основними завданнями ГО «Діловий Стрий» є:

 • сприяння розвитку національно – духовних, патріотичних, культурних, спортивних, соціальних, оздоровчих, економічних, правових та інших інтересів суспільного життя ГО «Діловий Стрий»;
 • взаємодія з органами влади по формуванню державної політики у сфері підприємництва та бізнесу, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського народу;
 • сприяння розвитку фізкультурно-спортивних, оздоровчих та спортивно-масових заходів серед широких верств населення;
 • відновлення та розвиток на звичаєвих засадах українського мистецтва, побуту як виразу способу життя, діяльності та поведінки українського народу. Українське культурне відродження, відродження та розвиток традиційної господарської діяльності та форм самоврядування;
 • підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та інформацією у сфері підприємництва та бізнесу;
 • захист інтересів учасників ГО «Діловий Стрий»;
 • розвиток видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури в галузі підприємництва та бізнесу;
 • активне сприяння органам правопорядку в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень, правовій пропаганді, боротьбі із злочинністю, захисті конституційних прав та законних інтересів Українського народу;
 • сприяння розвитку навчання та навчальних закладів у сфері підприємництва та бізнесу;
 • навчання підприємництву та бізнесу учасників ГО «Діловий Стрий»;
 • проведення семінарів, майстер-класів, тренінгів, круглих столів та інших заходів для навчання учасників ГО «Діловий Стрий» у сфері підприємництва та бізнесу;
 • сприяння розробці та здійсненню регіональних та місцевих програм, проектів та ініціатив, участь у розробленні проектів відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток підприємництва та бізнесу;
 • залучення широких верств громадськості, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування до вирішення проблем підприємництва та бізнесу;
 • підвищення ролі підприємництва та бізнесу, формування позитивного сприйняття підприємництва та бізнесу серед різноманітних верств населення, представлення підприємництва та бізнесу у органах державної влади;
 • здійснення методичного забезпечення учасників ГО «Діловий Стрий»;
 • всебічна співпраця з молодіжними організаціями, підприємствами, фондами, установами та окремими громадянами в реалізації підприємницьких програм та проектів;
 • участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;
 • участь відповідно до законодавства України у виборчих кампаніях;
 • інформування широких верств населення про новини Стрийщини, зокрема: економічні та бізнесові, політичні, правові та всі інші, що стосуються суспільного життя Стрийщини та розвитку підприємництва та бізнесу в Україні;
 • виготовлення та розповсюдження друкованої продукції з метою проведення статутної діяльності ГО «Діловий Стрий»;
 • виконання інших завдань та провадження іншої не забороненої законом діяльності відповідно до мети ГО «Діловий Стрий» та законодавства України.